Három hiba a lábjegyzetekben

Nem először fordul elő a világtörténelemben, hogy egy kinyomtatott könyvben a hibát csak a megjelenés után vesszük észre. Nem kertelek: az 50. lábjegyzetben helyesen szerepel, hogy a Trinitárius templomhoz a Hatvani kapu térről vezető utcát ma Telekessy utcának hívják, de sajnos a 161. lábjegyzetben Tárkányi B. utcának jelöltük. Természetesen itt is, helyesen: “ma Telekessy utcának hívják”.

Egy másik apró hiba a 155-ös lábjegyzetbe csúszott, ahol a “kb. 7-8 gramm súlyú arany” kifejezésben az arany szó természetesen fölösleges. Az utalás nem az aranyra vagy annak finomságára utal, hanem a drágakő súlyára. Ebben az értelemben egy karát kb. 0,2 gramm súlyt jelent.

Sajnos egy dátum is elírásra került, méghozzá a 144-es lábjegyzetben. Itt az Egerben található Knézich kapuról írtam. De ők nem az 1700-as évek végén, hanem az 1800-as évek közepén költöztek Egerbe, mert a későbbi szabadságharcos mártírt (Knézich Károly), akkor helyezhették ide, szolgálatra. Sőt, azóta jelentősen pontosítanom is kell ezt a lábjegyzetet, ugyanis a sokak által Knézich kapunak nevezett műemlék maradvány ugyan tartalmazza a Knézich Károly emléktáblát, de azt erre a kapura csak 1983-ban helyezték át. A kapu pedig a Káptalani kúria udvarának a bejárata volt.

Erről részletesebben egyébként az egri Beszélő utcanevek site-on olvashatunk, amit ajánlok mindenkinek a szíves figyelmébe:

Knézich-ház (1975-ben lebontották) A ház 1775-1792 között Bosnyák Imréné tulajdona volt, lakója Lédig Ferenc kőfaragó. 1805 körül Szilágyi István megyei levéltáros, 1811-14 között nemes Benkő Ignác orvos volt a ház tulajdonosa. 1815 körül a házat bővítették. 1844-től Knézich is itt lakott.
Knézich Károly honvédtábornok 1844. június 3-án feleségül vette Kapitány Mihály egri városi szenátor lányát. 1846-1848 júliusa között Egerben szolgált, s e házban lakott. Ebben a házban volt egyébként a 18. század harmadik negyedében a rácok iskolája, akiknek nagy pártfogója volt a ház tulajdonosa, Szerháti Rózsa Pál gazdag, rác kereskedő. 1899. október 21-én Eger város képviselőtestülete Jankovics Dezső polgármester elnöklete alatt elhatározta, hogy Knézich Károly volt honvéd tábornok emlékére azt a házat ahol lakott, emléktáblával jelölik meg, amely emlékeztet Knézich Károly Egerben töltött éveire. Az épületet 1975-ben lebontották a kórház bővítése miatt. A Knézich Károly-emléktáblát 1983-ban áthelyezték a Káptalani kúria kapubejáratának falára, amely a kórház építése során kettétört.

A volt Káptalani kúria bejárata (volt Káptalani kúria, Heves megyei Bútoripari Vállalat) A Káptalani kúriát a kórház bővítésekor lebontották.
A városi adóösszeírásokban 1721-től mint káptalani udvarház szerepelt. 1785-1834 között a „Káptalan Curiája”. A gazdasági udvar egyik épületének homlokzatán befalazott káptalani címeres, feliratos 1587-ből származó kőtáblát 1923-ban Szmrecsányi Miklós kibontatta, és az általa berendezett akkori líceumi lapidáriumban állíttatta fel. Csak a szépen faragott kő kapukeretét őrizték meg, amely egykor a káptalani kúria bejárata volt.
A kapuépítmény íves timpanonjában, kartusban a főkáptalan részben festett sasos kőcímere látható, alatta a kosáríves záródású kapunyílás, 1765-ös felirattal. Kétoldalt egyenes záródású gyalogkapuk. A bal oldali gyalogkapu mellett látható a Knézich emléktábla.”

http://beszeloutcanevek.ektf.hu/utcanevek/k/knezich_karoly_utca

A lábjegyzeteimben található hibákat természetesen egy következő kiadásban javítani fogjuk és az olvasó szíves elnézését kérjük.

Reklámok
Published in: on 2012/10/20 at 09:23   Három hiba a lábjegyzetekben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva  
Tags:
%d blogger ezt kedveli: